Glasbeniki

Glasbeni ansambel je spremljava in nepogrešljiv del vsakega plesa. Plesalcem daje ritem, včasih hiter, včasih  počasen in obvezujoč. Izbira  instrumentov je odvisna od vrste in značilnosti posameznega plesa. Skupina si prizadeva, da s svojim programom čimbolj ohranja izvirnost plesov in glasbe, zato bogati glasbeni program z bolj zahtevnimi priredbami in s tem daje večjo težo glasbi.