Primorska

Plesi Primorske in slovenske Istre so večinoma meščanskega izvora. Ta značaj so delno tudi ohranili. Stilno se razlikujejo od drugih slovenskih plesov, označujeta jih lahkotnost in eleganca. Instrumentalni sestav: klarinet, violina in bas.