Goričko

Na obrobju Panonske nižine se začne svet spreminjati v gričevnato pokrajino. Tu sta si alpski in panonski svet podala roke in to  se odraža tako v ljudskem plesnem izročilu kakor tudi v noši in glasbi.

Goriška pokrajina je zahtevala skromno in trdo življenje prebivalcev, zato se tudi oblačenje goričkega človeka in plesne oblike niso mogle doseči take stopnje kot pri  alpskih in panonskih sosedih.