Prekmurje

V prekmurskih plesih se odraža bližina drugih dežel, saj so oblike slovenskih plesov spreminjali in prilagajali plesnemu ljudskemu izročilu sosednjih narodov. Tudi za Prekmurje je značilna noša iz doma tkanega platna in sukna, ki se je ohranila do uporabe industrijsko izdelanega blaga v 20. stoletju.

Ena od značilnosti teh plesov je moški ples tkalečka, ki drugod na Slovenskem ni poznan. V tem plesu moški preizkušajo svoje spretnosti s pretikanjem robca pod kolenom in tekmujejo med seboj. To je oblika cehovskega plesa. Tudi z izbiro  instrumentov in načinom igranja so Prekmurci hoteli posnemati svoje sosede.