Otroška skupina

Otroška skupina

Otroška folklorna skupina je bila ustanovljena v šolskem letu 2006/2007. Obiskujejo jo otroci nižjih razredov osnovne šole. Mladi folklorniki se tukaj prvič srečajo s slovenskimi ljudskimi plesi, pesmimi, z ljudskimi glasbili, otroškimi igrami ter šegami in navadami.