Goriška

Plesi sredozemskega  dela Slovenije, plesi Primorske so lahkotni in ne morejo skriti sledi meščanskega izvora. To se kaže v mehkih, elegantnih gibih, ki ločujejo te plesne oblike od tistih iz  drugih slovenskih pokrajin.

Noša je že daleč v preteklosti izgubila tipične pokrajinske značilnosti, saj je bližina Trsta in Gorice ponujala modernejši meščanski in poenoten tip oblačenja. Primorci so skozi stoletja uporabljali splošno razširjene instrumente. Na prehodu v 20. stoletje je ob večjih vaških prireditvah spremljala plesalce tudi pihalna godba.